alpinizm przemysłowy prace wysokościowe

Odśnieżanie dachu a przepisy

Utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym należy do obowiązków jego właściciela lub zarządcy. Jedną z powinności jest usuwanie z dachów zalegającego śniegu. Jeżeli śnieg nie zostanie uprzątnięty nadzór budowlany, Policja lub straż miejsca może nałożyć mandat albo ukarać grzywną. Odśnieżanie dachu musi być jednak prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przekonajmy się, dlaczego jest tak ważne i sprawdźmy, jak powinno przebiegać.

Dlaczego odśnieżanie dachu jest niezbędne?

Śnieg zalegający na dachu może być zagrożeniem zarówno dla konstrukcji budynku, jak i osób przebywających w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Warto pamiętać, że powierzchnia dachu jest na ogół dość spora, a w zależności od grubości pokrywy śnieżnej na każdym metrze kwadratowym połaci może się go zebrać na tyle dużo, że uszkodzi pokrycie albo nawet naruszy konstrukcję więźby dachowej lub stropu. O ile świeży śnieg to zaledwie około 70 kg przy objętości metra sześciennego, o tyle mokry śnieg zajmujący taką samą przestrzeń będzie ważył niemal 10-krotnie więcej. Problemem są także tworzące się na dachu sople oraz śnieg osuwający się pod swoim ciężarem. Upadając z dużej wysokości, mogą nie tylko zranić, ale nawet spowodować śmierć przechodnia.

Kto może odśnieżać dachy?

Odśnieżanie dachu jest pracą na wysokości, musi więc być prowadzone z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń. Najczęściej będą to szelki bezpieczeństwa z linką oraz urządzeniem samohamownym. Linka musi być przymocowana do punktów umożliwiających solidne kotwienie. Poza szelkami konieczny będzie kask oraz obuwie zapobiegające poślizgnięciu. Nie można zapomnieć o bezpieczeństwie osób przebywających w pobliżu. Podczas odśnieżana teren znajdujący się w strefie niebezpiecznej powinien być wygrodzony. Osoby, które pracują przy odśnieżaniu dachu, muszą mieć aktualne badania dopuszczające do pracy na wysokości oraz zaliczone szkolenie BHP obejmujące tematykę wykonywania tego rodzaju prac. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w pracach wysokościowych.