alpinizm przemysłowy prace wysokościowe

Od czego zależą koszty usług alpinistycznych?

Wykonywanie prac na wysokości jest potrzebne w wielu branżach – od działalności typowych przedsiębiorstw produkcyjnych dysponujących wysokimi i rozległymi instalacjami przemysłowymi przez właścicieli i administratorów budynków o dużej licznie kondygnacji np. biurowców z przeszklonymi fasadami aż po zarządców dróg, na których znajdują się mosty czy wysokie wiadukty.

Choć w wielu przypadkach do prowadzenia koniecznych prac teoretycznie mogłyby być użyte rusztowania lub podnośniki, to nie zawsze będzie to opłacalne lub możliwe. Najbardziej elastyczną, a zarazem przystępną pod względem kosztów formą bezpiecznej realizacji zleceń wysokościowych jest skorzystanie z usług alpinistycznych. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy z zakresu dostępu linowego (rope access) są w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc i podjąć się niemal każdego zadania montażowego, serwisowego bądź remontowego, niezależne od tego, czy w grę wchodzą roboty budowlane, prace elektryczne, mechaniczne czy czynności typowo obsługowe. Przyjrzyjmy się bliżej dostępnym technikom prac na wysokości, przekonajmy się, jakie zadania mogą być realizowane w ten sposób oraz sprawdźmy, z jakimi kosztami się wiążą.

Techniki prowadzania prac wysokościowych

Prace na wysokości należą do najbardziej wymagających i trudnych zadań wykonywanych we wszystkich gałęziach przemysłu oraz przy obsłudze obiektów komercyjnych i transportowych niezależnie od swego zakresu i specyfiki. Ze względu na ryzyko związane z upadkiem z dużej wysokości są zaliczane do szczególnie niebezpiecznych i wymagają stosowania prawidłowych zabezpieczeń. Obowiązujące przepisy nakazują wykorzystywanie w miarę możliwości tzw. środków ochrony zbiorowej, a tam, gdzie będzie to niemożliwe z uwagi na panujące warunki albo charakter pracy niezbędne jest korzystanie ze środków ochrony indywidualnej. W przypadku realizacji typowych zleceń związanych z prowadzeniem prac na dachach i wysokich konstrukcjach wymagane są na ogół certyfikowane według odpowiednich norm szelki bezpieczeństwa, linki zabezpieczające, urządzenia samohamowne czy wszelkiego rodzaju zaczepy i kotwienia. Jeżeli prace wymagają bezpośredniego dostępu linowego, konieczne będzie jednak użycie typowego sprzętu alpinistycznego, spełniającego normy wymagane w zastosowaniach przemysłowych. Choć w przypadku alpinizmu przemysłowego nie ma ściśle określonych wymagań co do formy odbytego szkolenia, to pracownicy dopuszczani do wykonywania określonych zadań powinni mieć odpowiednie przeszkolenie – respektowane będą więc zarówno typowe kursy wspinaczkowe, jak i specjalistyczne szkolenia z zakresu alpinizmu przemysłowego.

Tradycyjne techniki stosowane przy pracach na wysokości to korzystanie z różnych systemów rusztowań. Używane mogą być zarówno typowe rusztowania elewacyjne, kotwione do obiektu, przy którym są ustawiane, jak i samonośne, które przenoszą wszystkie obciążenia związane z masą własną oraz działaniem czynników zewnętrznych np. naporem wiatru. Ograniczeniem w stosowaniu rusztowań jest fakt, że ich montaż i demontaż jest bardzo pracochłonny, a przez to kosztowny. O ile przy wykonywaniu prac realizowanych przez dłuższy czas np. przy docieplaniu budynków czy typowych robotach budowlanych rozstawianie rusztowań może się okazać opłacalne, o tyle przy wielu zadaniach będzie zdecydowanie za drogie. Nie można też zapominać, że wiele konstrukcji ma dość skomplikowany kształt i dużą powierzchnię, co wymaga rozbudowanego rusztowania, które tym samym będzie się wiązało z dużymi nakładami.

Tańszą alternatywą jest zwykle użycie rusztowania przejezdnego, jednak w takich przypadkach efektywna wysokość, na jakiej mogą być wykonywane prace, nie przekroczy kilkunastu metrów. W wielu sytuacjach można też skorzystać z różnych podnośników. Dostępne są zarówno zwyżki w postaci pomostów roboczych unoszonych mechanizmem nożycowym, jak i podnośniki koszowe. Choć sprawdzą się one w wielu sytuacjach, to wiążą się z nimi również pewne ograniczenia. Podnośniki platformowe są wprawdzie mobilne i zajmują niewiele miejsca – co skutkuje również tym, że wystarczy wygrodzenie nieco mniejszej strefy ochronnej – niestety ich maksymalny wysięg nie jest zbyt duży. Nieco większą swobodę gwarantują podnośniki koszowe, niestety modele pozwalające na sięganie na większą wysokość będą znacznie droższe, a ich wynajmowanie na dłuższy czas może się okazać bardzo kosztowne.

Największą elastyczność i najszerszy zakres prac, który można świadczyć za ich pośrednictwem, gwarantują usługi wykonywane za pomocą dostępu linowego. Dzięki odpowiedniemu zakotwieniu lin alpiniści przemysłowi są w stanie opuszczać się lub wchodzić na właściwą wysokość i realizować niemal dowolne zadania przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Katalog prac, jakie można wykonywać przy użyciu technik alpinistycznych, jest niezwykle rozbudowany. Do częściej zlecanych usług należy serwis elewacji budynków, polegający na myciu fasad, wymianie ich elementów, konserwacji uszczelnień i zabezpieczanie antykorozyjne, prowadzenie przeglądów, mycie, malowanie czy uzupełnianie uszkodzeń. Przy użyciu technik alpinistycznych można także odśnieżać, usuwać sople bądź zabezpieczać uszkodzenia dachów, elewacji lub rozmaitych konstrukcji. Tą metodą da się także wymieniać, naprawiać i konserwować systemy odwodnień, balkony i tarasy. Dzięki dostępowi linowemu instaluje się różnego rodzaju elementy masztów, anten, układów chłodzenia i wentylacji, urządzeń elektrycznych czy nośników reklamowych. Wiele prac można też prowadzić w wysokich wnętrzachw obiektach sakralnych, w halach przemysłowych czy instalacjach i urządzeniach o znacznych rozmiarach.

Koszty związane ze zlecaniem usług alpinistycznych

Prace na wysokości realizowane technikami alpinistycznymi są bardzo konkurencyjne cenowo w stosunku do innych dostępnych możliwości. W przeciwieństwie do rusztowań nie wymagają transportu dużej ilości elementów oraz wieloosobowej ekipy potrzebnej do ich rozstawienia, a przy bardziej złożonych konstrukcjach również uprawnionego projektanta, który wykona niezbędne wyliczenia i rozplanuje sposób jego montażu. Przy dostępie linowym nie ma też potrzeby ponoszenia kosztów wynajęcia odpowiedniego urządzenia – podestu roboczego lub teleskopowego podnośnika koszowego. Przy zatrudnianiu firmy świadczącej usługi wysokościowe metodą alpinizmu przemysłowego zleceniodawca płaci wyłączenie za czas, jaki pracownicy poświęcą na realizację zadania.

W przypadku określenia kosztów korzystania z usług firm oferujących usługi dostępu linowego sytuacja jest jednak nieco bardziej złożona niż wówczas, gdy mamy do czynienia z cennikami firm wynajmujących rusztowania lub podnośniki. W sytuacji używania rusztowań kalkulacja jest stosunkowo prosta i najczęściej sprowadza się do określenia kwoty za metr kwadratowy elewacji, na jakiej ma być ustawione rusztowanie. W zależności od oferty stawka ta może zawierać także koszt transportu oraz montażu i demontażu. Jeśli chodzi o wykorzystywanie podnośników koszowych i nożycowych pomostów roboczych najczęściej podawana jest stawka godzinowa albo dobowa za wynajęcie konkretnego urządzenia, jeśli ma ono być obsługiwane przez operatora, dochodzi także koszt jego pracy, a przy dostarczaniu sprzętu we wskazane miejsce również transportu. Cenniki firm zajmujących się alpinizmem przemysłowym są jednak bardziej skomplikowane.

Przy zleceniach na usługi wysokościowe wykonywane technikami alpinistycznymi niezbędne jest uwzględnienie rodzaju zadania, jakie mają wykonać pracownicy – każdy rodzaj prac wymaga innych kompetencji i wiąże się z innymi stawkami. Ważna jest również ilość czasu, jaką trzeba poświęcić na konkretne zlecenie. Wynika ona m.in. z rozległości obiektu, który będzie obsługiwany, ilości koniecznych punktów asekuracyjnych i roboczych, co wynika z szerokości powierzchni, na jakiej będą wykonywane prace. Istotna jest wysokość, na jakiej będą prowadzone prace. Dla ustalenia czasu potrzebnego na realizację prac potrzebne będzie też sprawdzenie, jak skomplikowana jest struktura, na której będzie prowadzona cała operacja, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą obiekty przemysłowe i wszelkiego typu instalacje. Wszystkie dane dotyczące wyceny klient może otrzymać po dokładnym ustaleniu zakresu robót i specyfiki miejsca, gdzie zostaną przeprowadzone.