alpinizm przemysłowy prace wysokościowe

Ochrona przeciwwodna

Uszczelnienia elewacji

Szczelność elewacji budynków decyduje o kondycji całej budowli oraz komforcie jego użytkowania. W tym zakresie firma RIS Kotes wykonuje punktowe uszczelnienia w miejscach pojedynczych nieszczelności jak i generalne remonty całych nieszczelnych fasad. Prace naprawcze i doraźne remonty.

Mycie pomontażowe i eksploatacyjne elewacji. Renowacja elewacji aluminiowo-szklanych.

Zachowanie walorów wytrzymałościowych i estetycznych elewacji budynków wymaga cyklicznych zabiegów czyszczących i konserwujących. Firma RIS Kotes stosując techniki alpinistyczne oraz podnośniki i podesty ruchome oferuje:

  • mycie elewacji wykonanych w różnorakich systemach,
  • konserwację powierzchni lakierowanych i anodowanych,
  • konserwację uszczelek, zawiasów, połączeń śrubowych,
  • usuwanie kleju, naklejek z powierzchni szklanych i lakierowanych,
  • renowację zaniedbanych elewacji aluminiowo-szklanych, kamiennych,
  • polerowanie szkła.

Zabezpieczenia budów, montaż siatek roboczych.

Realizacja większości projektów budowlanych przebiega w sąsiedztwie chodników, dróg, istniejących obiektów. Względy bezpieczeństwa pociągają za sobą konieczność montażu systemów zabezpieczających teren wokół placu budowy przed potencjalnie spadającymi przedmiotami. Dostarczane przez RIS Kotes atestowane siatki mogą stanowić również podesty robocze w miejscach gdzie montaż rusztowań jest nie możliwy lub zbyt kosztowny.

Wykorzystując techniki dostępu linowego stosowane przy realizacji prac na wysokości firma RIS Kotes oferuje:

  • dostawa i montaż siatek ochronnych,
  • dostawa i montaż siatek roboczych,

Uszczelnienia balkonów, tarasów, przejść technicznych.

Przeprowadzamy uszczelnienia i naprawy balkonów, tarasów, fundamentów, przejść technicznych wykorzystując wysokiej jakości technologie i materiały izolacyjne firm WEBAC i SIKA.