alpinizm przemysłowy prace wysokościowe

Obiekty sakralne

Prace renowacyjno – konserwatorskie: obiekty sakralne i zabytkowe

Prace remontowe, renowacyjno-konserwatorskie prowadzimy szczególnie w odniesieniu do obiektów sakralnych. Obiekty zabytkowe, nad którymi nadzór pełni konserwator zabytków, należą do grupy obiektów szczególnych. W ramach prac remontowych i renowacyjno-konserwatorskich obiektów sakralnych będących pod nadzorem Konserwatora Zabytków jak i tych, których takim nadzorem nie objęto firma RIS Kotes oferuje:

  • renowację budowli drewnianych,
  • renowację drewnianych pokryć dachowych,
  • malowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych – zabezpieczenia antykorozyjne,
  • odkurzanie trudno dostępnych powierzchni,
  • zabezpieczenia powierzchni przed przysiadaniem ptaków,
  • uszczelnienia i zabezpieczenia fundamentów.