alpinizm przemysłowy prace wysokościowe

likwidacja zagrożeń / prace interwencyjne

  • Zabezpieczenia luźnych elementów fasad, dachów, 
  • Zabezpieczenia pękniętych szyb,
  • Zabezpieczenia odspojonych tynków oraz innych elementów fasad,
  • Usuwanie sopli.