alpinizm przemysłowy prace wysokościowe

Likwidacja zagrożeń prace interwencyjne

Likwidacja zagrożeń oraz prace interwencyjne

Mając na uwadze zagrożenia wynikające z różnych okoliczności – warunków atmosferycznych, czynnika ludzkiego, zwykłej eksploatacji budynku, świadczymy interwencyjne prace serwisowe na wysokości. W ramach działań interwencyjnych dokonujemy:

  • zabezpieczeń luźnych elementów fasad, dachów, reklam,
  • zabezpieczeń pękniętych szyb,
  • zabezpieczenia i napraw odspojonych tynków,
  • usuwanie sopli.

Prace interwencyjne są realizowane nawet w godzinę od zgłoszenia.

Luźne elementy fasad czy dachów mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mogą powodować powstawanie większych uszkodzeń. Prowadzimy szereg prac przeglądowych, remontowo-naprawczych w trudno dostępnych miejscach mających na celu powstrzymanie procesów degradacji, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa osób trzecich i ich mienia. Zespół RIS KOTES to certyfikowani alpiniści przemysłowi z wieloletnim stażem zawodowym.

Zabezpieczenia pękniętych szyb i innych składowych elewacji, dostawa i montaż nowych.

Pęknięcie szyby, okładziny kamienne lub ceramiczne stanowią poważny problem dla użytkowników budynku i zagrożenie dla osób postronnych. Jako doświadczony zespół przygotowany do likwidacji usterki i awarii technicznych na obiektach, przy zastosowaniu technik alpinistycznych oferujemy zabezpieczenia pękniętych szyb, płyt kamiennych, ceramicznych dostawę nowych i ich wymianę. Przyjmując zlecenie stajemy się gwarantem bezpieczeństwa podczas zabezpieczania uszkodzonych elementów, w czasie oczekiwania na dostawę nowych, ich wymiany i późniejszego użytkowania.