alpinizm przemysłowy prace wysokościowe

Jakie informacje zawiera ocena stanu technicznego obiektów budowlanych?

Jedną z ważniejszych zalet prowadzenia prac na wysokości przy wykorzystaniu technik alpinistycznych jest możliwość docierania do niemal wszystkich miejsc znajdujących się na jego elewacji. Pozwala to nie tylko na wykonywanie typowych robót związanych z czyszczeniem lub naprawą elewacji czy serwisem rozmaitych urządzeń i instalacji, ale także na sporządzenie kompleksowej oceny stanu technicznego budynku z uwzględnieniem całej fasady i dachu. Przekonajmy się jakie dane można w ten sposób zgromadzić i do czego mogą być one potrzebne.

Dlaczego ocena stanu technicznego może być konieczna?

Wszystkie konstrukcje i budynki ulegają stopniowemu niszczeniu, choć proces ten może być rozciągnięty nawet na dziesięciolecia. Wraz z upływem czasu stan poszczególnych elementów będzie jednak ciągle się pogarszał, zarówno z uwagi na możliwe uszkodzenia mechaniczne spowodowane różnymi przekraczającymi wytrzymałość konstrukcji zdarzeniami np. bardzo silnym wiatrem, jak i wpływ czynników zewnętrznych – opadów atmosferycznych czy mrozu. Duże znaczenie mogą mieć także zawarte w osadzających się na obiekcie pyłach związki chemiczne, nierzadko zawierające agresywne substancje. Negatywne oddziaływanie mogą mieć też wibracje i naprężenia, zarówno te spowodowane ruchami konstrukcji wywoływanymi wiatrem, jak i np. przejeżdżającymi w pobliżu pojazdami szynowymi.

Do czego przyda się ocena stanu technicznego?

Poszukiwanie możliwych do zauważenia śladów uszkodzeń różnych fragmentów elewacji czy widocznych z zewnątrz elementów konstrukcji pozwala na przygotowanie harmonogramu wymiany poszczególnych części i umożliwia zaplanowanie kompleksowego remontu. Jest to o tyle istotne, że daje szanse na uniknięcie groźnego w skutkach wypadku. Ważny będzie też fakt, że regularne kontrole pozwalają na dość szybkie zabezpieczenie zagrożonych awarią miejsc, co może ograniczyć skalę koniecznego remontu, a nawet przesunąć go w czasie. Ocena stanu technicznego powinna jednak być przeprowadzana regularnie, by można było na bieżąco śledzić zakres dokonujących się zmian.